Ziekenhuiszorg.nl
Home > Vrijwaring
VRIJWARING
Ondanks de zorgvuldigheid die Ziekenhuiszorg.nl betracht bij het (doen) verzamelen van deze informatie, staat Ziekenhuiszorg.nl niet in voor de juistheid en de volledigheid van de getoonde informatie. Ziekenhuiszorg.nl sluit voorts niet uit dat de ingevoerde zoekargumenten en het daarop gebaseerde resultaat niet met elkaar in overeenstemming zijn. De gebruikers van deze website kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Ziekenhuiszorg.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist functioneren van (de elektronische verbinding van de gebruiker met) deze website en voor schade als gevolg van eventueel misbruik en/of manipulatie van (de elektronische verbinding van de gebruiker met) deze website door derden.

Ziekenhuiszorg.nl is te allen tijde gerechtigd deze website en de daarin opgenomen informatie zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Ziekenhuiszorg.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de site.

Het is de gebruiker van deze website verboden de inhoud hiervan te verveelvoudigen of in enigerlei vorm of op enigerlei wijze al dan niet tegen vergoeding aan derden ter beschikking te stellen.

Ziekenhuiszorg.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze derde sites. Tevens kan ziekenhuiszorg.nl niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op derde sites die verwijzen naar deze site.